Läsnäolo, lämminhenkisyys ja vuorovaikutteisuus ovat ne tavat, kuinka teen työtäni.

Samalla olen dynaaminen ja määrätietoinen, jotka takaavat sen, että pääsemme tuloksiin, jotka olemme asettaneet.

Intohimo ja halu löytää luonnollisia ratkaisuja yksilön ja yhteisön hyvinvoinnin tueksi on se missio, joka ravitsee minua eniten.

Luovuus, herkkyys  ja omana itsenä näkyväksi tuleminen on se ydin, jonka kautta voi tuoda jotain ainutlaatuista maailmaan!

 

 Harri A. Virtanen

Diplomi-ravintoneuvoja, LUONTAISET TAIPUMUKSET -lisenssivalmentaja, insinööri, kitaristi-laulaja, vertaisohjaaja

info@luonnollinenravitsemus.fi

Luontaiset taipumukset/valmentaja/Harri Virtanen

www.linkedin.com/in/harri-a-virtanen
P. 050  441 3264

Tuotan palveluja Osuuskunta Iloksi ja Voimaksi työntekijänä

https://www.iloksijavoimaksi.fi/harri-a-virtanen/

 

Skype:Harri A Virtanen

– Suomen Ravintoterapiayhdistys Rafy:n 

– Suomen Terveysjärjestö STJ:n jäsen

– Luonnonlääketieteen keskusliiton LKL:n jäsen

Käännekohtana oli vanhan elämäntyylin pystyyn nouseminen vuonna 2007, jolloin jouduin aloittamaan täysin uudenlaisen elämäntavan opettelun. Omaa elämääni oli varjostanut jatkuva suorittaminen ja useat riippuvuudet ja siitä lähtien fokukseni on ollut kokonaisvaltaisessa hyvinvoinnissa, joista muutamien vuosien kuluttua alkoi muotoutua teema luonnollinen ravitsemus ja vähitellen hyvin kokonaisvaltainen kohti luonnollista elämää.

Luonnollisella elämällä tarkoitan yksilöllisesti erilaista, ihmisen luontaiset taipumukset ja kyvyt huomioivaa, aitoa elämää. Luonnollinen huomioi myös ihmisen elämäntilanteen, arvomaailmaan ja tämänhetkiset tavoitteet. Sen tarkoituksena on avata väylä siihen maailmaan, jossa on aidosti hyvä olla ja elää.

Olen itse käynyt tämän muutoksen polun ja oman elämäni keskiössä ovat tällä hetkellä läsnäolo, hyvä terveys, mielekäs työ, lahjojeni mukaiset harrastukset, hyvät ihmissuhteet ja kiitollisuus hyvästä elämästä, jota saan päivittäin viettää.

Muutoksen itse läpikäyneenä olen huomannut ja saanut paljon myönteistä palautetta siitä, että minulla on kyky löytää yhdessä asiakkaan kanssa hänen luonnolliset vahvuutensa ja kykynsä, sekä löytää luonnollisia ratkaisuja arjen haasteisiin. Samalla kannustan häntä muutoksiin, jotka lähtevät hänestä itsestään. Vain sellaiset muutokset kantavat. Omalla kohdallani muutos lähti ravitsemuksesta ja sen jälkeen se on jatkunut muillekin elämänalueille.

Hyppään elämääsi valmennuksen ajaksi ja kuljemme yhdessä kohti sinulle luonnollista elämää!

Tapani toimia on ihmisläheinen ja lempeä ja perustan toimintani tietoon, kohtaamiseen ja siitä nouseviin ajatuksiin. Kuuntelen, kyselen, kunnioitan ja kannustan elämäntapamuutokseen.

 

”Luonnollinen on parasta, kaikille ja kaikelle”

 

Close Menu